5690856742977536 YOU WILL BUY IT MALL 【日本直送 LINE FRIENDS 雙層玻璃咖啡杯 😍】 #預購商品 #截單日期: 28/2/2021 #預計到貨日: 下單後3-4星期到貨 日本直送 LINE FRIENDS 雙層玻璃咖啡杯 😍 LINE FRIENDS 迷有多樣野要儲, 事關而家又要買多隻咁靚既咖啡杯 呢款雙層咖啡杯, 唔洗講緊係有可愛既BROWN 响上面之外, 話明係雙層, 緊係可以隔熱, 冷熱飲 Product #: youwillbuyitmall- 【日本直送 LINE FRIENDS 雙層玻璃咖啡杯 😍】 2022-10-26 Regular price: $HKD$168.0 Available from: YOU WILL BUY IT MALLIn stock