4525894413189120
【🟡ZERO TRAVITY 醫學級滅菌環保旅行系列🟡】【現貨】 #現貨 🟡ZERO TRAVITY 醫學級滅菌環保旅行系列🟡 大家準備好去旅行放鬆下嗎✈️?但係相信大家無講Flycation定Staycation🏬,都會好擔心酒店既用品 (例如毛巾、床單等)🛏️,經過咁多人用過會好污糟🦠,一陣搞到出現皮膚疾病就真係樂極生悲🤕! 有見及此,香港品牌🇭🇰ZERO TRAVITY就 Product #: youwillbuyitmall-【🟡ZERO TRAVITY 醫學級滅菌環保旅行系列🟡】【現貨】 2024-12-09 Regular price: $HKD$68.0 Available from: YOU WILL BUY IT MALLIn stock