4599448665718784 YOU WILL BUY IT MALL 【「般若波羅蜜」🌜月光寶盒流心奶皇燕窩月餅8件裝🌛】【截單日期: 20/8/2021】【預計到貨日: 9月上旬】 #預購商品 #截單日期: 20/8/2021 #預計到貨日: 9月上旬 ⚠️節日限定, 不設夾單, 請單獨下單, 買滿3盒可享免翼蜂自取點運費⚠️ 「般若波羅蜜」🌜月光寶盒流心奶皇燕窩月餅8件裝🌛 今年!店主搵到來自啖啖燕窩嘅月餅禮盒🥮 呢款月餅簡直可以話係最尊貴嘅送禮之選🛍 👅甘香濃郁的流心奶皇內加入名貴補 Product #: youwillbuyitmall-【「般若波羅蜜」🌜月光寶盒流心奶皇燕窩月餅8件裝🌛】【截單日期: 20/8/2021】【預計到貨日: 9月上旬】 2022-07-28 Regular price: $HKD$328.0 Available from: YOU WILL BUY IT MALLIn stock